Nieuwe cliënten

Bij deze willen wij u van harte welkom heten in onze apotheek. Wij stellen het bijzonder op prijs dat u voor onze apotheek heeft gekozen. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij van u een aantal gegevens nodig zoals:

  • Identiteitsbewijs (ter inzage)
  • naam, adres, woonplaats, verzekering en uw telefoonnummer, bij voorkeur ook een mobiel nummer en emailadres
  • gebruikt u op dit moment andere geneesmiddelen?
  • zijn er geneesmiddelen waar u niet tegen kunt (allergieën enz.)?
  • verder nog bijzonderheden, die voor ons van belang kunnen zijn?

Deze gegevens worden door ons met zorg bijgehouden en zijn vertrouwelijk van aard. Ons privacyreglement is hierop van toepassing. Dit ligt ter inzage in de apotheek.

Inschrijven

Informatie en voorlichting Wij vinden het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de geneesmiddelen die u van ons krijgt. Natuurlijk treft u in alle verpakkingen een bijsluiter aan. Maar daarnaast geven wij u altijd persoonlijk een toelichting op uw medicatie. Zijn er dan nog vragen, dan kunt u altijd bellen met onze apotheker of een afspraak maken. Wij houden u op de hoogte van aangelegenheden die voor uw gezondheid van belang kunnen zijn

Openingstijden Apotheek De Groote Wielen is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12:30 uur en 13.15 – 17.30 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is onze apotheek Rosmalen aan de Oude Baan 9 voor u geopend. Buiten deze tijden kunt u altijd terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek in ’s-Hertogenbosch.

Bestellen (herhaal)recepten via internet Via onze website is het mogelijk om bestellingen te doen. Ook kunt u uw eigen gegevens inzien. U heeft hiervoor wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig; deze zijn aan te vragen via onze website.

Bezorgen Vooral voor mensen met een handicap, ouderen of mensen die slecht ter been zijn, maar ook als u om andere redenen niet naar de apotheek kunt komen bestaat de mogelijkheid om geneesmiddelen thuisbezorgd te krijgen. Informeer even bij ons als u daarvan gebruik wilt maken.

Weekdoseringen Wanneer mensen onzeker zijn over de in te nemen medicatie, zich vaak vergissen of gewoon niet (meer) goed in staat zijn om op verantwoorde wijze alle medicijnen op de juiste tijdstippen in te nemen kunnen wij de medicijnen  laten verpakken in  medicatierollen. Hierbij worden alle medicijnen per tijdstip en dag apart verpakt zodat altijd direct duidelijk is of er nog iets moet worden ingenomen of dat dat al is gebeurd. In samenwerking met uw huisarts worden tevens de receptaanvragen verzorgd. Mocht u interesse hebben in dit systeem, voor uzelf of bijvoorbeeld uw ouders, informeert u dan bij een van de apothekers naar de mogelijkheden.

Namens het hele apotheekteam,

Mevr. L.G.M. Postma, MSc, openbaar apotheker